חוצנים ועבמים בראי הקבלה

עבמהאם ישנם חוצנים? מהם תופעות העבמים שאנשים רואים בשמים? מטרת המאמר הוא לעשות סדר בעבודת האדם: בשם השם נעשה ונצליח – כי לצערי הרב היום ישנה מציאות גדולה של עבודה זרה מכיון שישנם הרבה אנשים היום שרואים ושומעים על כל תופעת "העבמים והחוצנים מתפעלים מהנקודה החצונית ואינם מחברים את הדברים לשורשם ומתעלמים מנקודת הפנימיות שכרגע היא בהסתר וידוע שכל הבריאה כולה מעשיו של הבורא יתברך "עבמ"=ראשי תיבות – עצם בלתי מזוהה.

והנה אם אני לא יודע את המזוהה אני יכול בלי כונה לנתק את נקודת האמת משורשה וכך אני נכנס לעולם הדמיון ואני בטוח שאני צודק ואני חי את חיי בהבל שכזה. כאשר ישנם היום עדויות רבות של צילומים המתארות ומתעדות את כל נושא החוצנים, ישנם אנשים שטוענים שחוו מפגש עם אותם ישויות שבהמשך נסביר מי הם ומה תפקידם? ומה הם בעצם פגשו?

הנברא חי בטבע וכשרואה הנברא מציאות שלא מתקבלת על דעתו ההתפעלות היא גדולה מאוד ופה המקום להכנס לסכנת השקר והדמיון כי אנחנו אמורים לעשות סדר במציאות היום יומית שלנו בכל מה שקשור לניגלה ולניסתר שבחיינו,

ישנם צדיקים שזוכים לראות בגלוי את מלאכי השם יתברך הנקראים מגידים, כמו גילוי אליהו הנביא וכנגדם יש את אותם אנשים שרואים את מלאכי החבלה הבריות המוזרות בסוד חוצנים מלשון חצוניות הקדושה (הקליפות) וכו.. זה כנגד זה קודש כנגד חול,

מראות הקודש לצדיק הם ברורים לחלוטין והמראות של החוצנים לא מובנים לרואה אותם ולצערי מכאן מתחילה העבודה הזרה ויש ללמוד לדייק ולהבין מה סוד זה כנגד זה – כאשר אין לנו את הדעת מי הם ? ולשם מה הם כאן? מה תפקידם בבריאה? ולשם מה הבורא נותן לנו לראות אותם? מה המטרה או מה הנסיון שלנו?

ידוע שכל מקרי – "העבמים והחוצנים"– כבר כתובים בספר הזוהר שנכתב לפני אלפי שנים ולצערי הרב היום מפרידים את הדברים משורשם וכך גורמים לפרוד מנקודת האמת והכל בחוסר דעת לא בכונה -לא לימדו אותנו – כאשר הנבראים רואים תמונה לא ברורה ולא מקשרים את התודעה שלפניהם לשורשה נגרם פרוד מנקודת האמת ובכך אנו עוברים על ב" הסעיפים:
1 = אנכי הויה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים.
2 = לא יהיה לך אלהים אחרים על פני וכו..

אם אני מיחס כח לחוצנים בפני עצמם ואני שוכח מי ברא אותם אני מחטיא את המטרה. כאשר הכל נברא מאת הבורא יתברך – הכל הוא אחד, כאשר לכח הרע או הטוב אין כח בפני עצמם, הם שלוחים של הבורא יתברך לצורך בחירה וניסיון התיקון לקבלת השכר ויש ללמוד כי הכל אחד ואם אני מיחס כח לרע אז אני מפריד את נקודת האמת שבבריאה באומרי שיש את כח הבורא ויש את כח הרע וחס ושלום אני עושה בלי כוונה מחוסר דעת – ב" רשויות כאשר ידוע שהבורא הוא אחד ואין עוד מלבדו.

הטוב כנגד הרע או המשפיע כנגד המקבל או הזכר כנגד הנקבה או היום כנגד הלילה כל אלו הם ב" הפכים שברא הבורא יתברך שהוא אחד – ב" ההפכים בבריאה באו כדי לתת מקום לנבראים לבחור – לתקן ולקבל את הטבתו כאשר ידוע שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו ועל הנברא מוטלת המשימה לתקן את הבריאה בסוד תיקון הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע,

אור הבורא – הוא מקום התפשטות האהבה שהיא כל הזמן תחת נתינה והשפעה ללא שינויי.
האור הוליד בטבע ב הפכים:
טוב = נקודת ההשפעה -הרצון להשפיע נחת רוח לבורא.
רע = נקודת הקבלה -הרצון לקבל בעל מנת לקבל לעצמי.

שהנברא מסתכל בטבע הוא רואה רק ב" הפכים שחלק מהתיקון הוא ללמוד לחבר את ב" ההפכים לנושא אחד, כאשר האור שהוא אחד הוליד את ב" ההפכים לצורך נתינת מקום לנבראים לצורך הבחירה והתיקון

אם אני רואה את הבריאה בשני הפכים שזוהי ראיה שבאה מצד הטבע בלבד אני בעצם מפריד את המוליד מהנולד, אני מנתק את הענף משורשו שזה נקרא כרת מלשון לכרות את הענף משורשו ואם אני כורת את הענף משורשו אני בעצם מנתק את עצמי מנקודת החיים וחי בסוד מת-הלך ולכן חשוב מאוד להבין מה המציאות שקימת בבריאה -יש ללמוד מהלב את האמת ולא לחיות בשקר או בחוסר מודעות

האור הוא חיים ויש ללמוד אך לקבל חיים (אהיה יהוה אהיה) גמ"ט חיים

דע את אלקי אביך ועבדהו" ואם אני לא יודע את השם יתברך איך אני אמור לעבוד אותו יתברך? ספר הזוהר אומר שייסורים באים מחוסר דעת, לכן לקחתי על עצמי מאמר זה בעל מנת לעשות נחת רוח לבורא יתברך שאין עוד מלבדו ורצוני בה" לתת לכל הקורא במאמר זה מקום להתבוננות כאשר כל מעשה "העבמים והחוצנים" הם תולדה של הבורא יתברך ויש סיבה לכל דבר והדברים עמוקים כאשר עלינו ללמוד את הקשר של העולם הרוחני הטהור כנגד המימד הטמא,

ספר הזהר הקדוש -תקוני הזוהר-מאמר 7 ארצות:
כאשר חטא האדם הראשון בבת שבע שהיא המלכות הכלולה מ-7 ספירות – ירד הוא למדרגה הכי נמוכה במימד החשך, ישנם 7 ארצות בסוד 7 המימדים שבבריאה שהם 7 היכלות הקודש כנגד 7 רקיעים כנגד 7 מדורי הגיהנם זה כנגד זה כאשר ידוע שהבורא התברך נתן את הטוב והרע בעולם הזה בעל מנת לתת לנבראים מקום לעבודה מקום לבחירה ומקום לתיקון – כאשר הבורא לא עושה רע חס ושלום הבורא הוא אהבה מוחלטת, מצד היגיעה שלנו יש לנו מקום לרכוש כלים אל האהבה שתקרא שלנו

סור מרע ועשה טוב ובחרת בחיים
הנברא הוא בעל כח יצירה וכשהנברא חושב מדבר או עושה עשיה הוא יוצר – ובהתאם לפעולת הנברא אם בקודש אם בחול קורה שהנברא יוצר כח חיובי או שלילי – טוב או רע ולכל יצירה יש תולדה במימד החלל הפנוי ושום דבר לא הולך לאבוד – אם אני יוצר רע בבחירה חופשית למה אני בא בטענות לבורא שרע לי?

לכל מעשה יש השלכה ביחס לבחירת הנבראים וידוע שגן עדן או גהינם אלו הם "ב" מימדים בנפשנו פנימה זה כנגד זה, היכן שהנברא מחשב שם הוא נמצא והנה אם הנברא מחובר לקודש הוא מחובר ל-7 היכלות דקדושה ואם הוא מחשב בשליליות- החול – הוא נמצא ב-7 מדורי הגהינם וככל שהנברא טועה וחוטא יותר הוא יורד ממימד למימד כאשר כל מימד יש לו את המציאות הפרטית שלו כנגד הנברא בפרט וכנגד הנבראים בכלל – לכל מימד יש את המציאות הפרטית והכללית שלו כנגד עצמת החטא כנגד עצמת או המצוה והכל נתון לבחירת הנבראים.

עדן כנגד גהינם זה גם בעולם הזה לא רק בעולם הבא .השאלה לאן אני מחובר בחיי היום יום ? לאיזה מציאות? חיובית או שלילית? והנה נאמר בתורה הקדושה:" שבע יפול צדיק וקם"

ישנם שבעה ארצות כנגד שבעה רקיעים כנגד שבעה היכלות דקודש וכנגדם שבעה מדורי הגהנם המסמלים את מקום הקליפות – אלו שמותם: זה כנגד זה הטוב כנגד הרע מלמטה למעלה בעולמות כולם:

שבעה ארצות כנגד שבעה היכלות הקודש כנגד שבעה מדורי השלילה:

1 – ארץ – רקיע לבנת הספיר – היכל יסוד ומלכות דמלכות – ארץ – מדור ז – קליפת בור –
2 – אדמה – רקיע עצם השמים – היכל הוד דמלכות – אדמה – מדור גהינם ו – קליפת שחת.
3 – ארקא – רקיע נוגה – היכל נצח דמלכות – ארקא – מדור גיהנם ה – קליפת אופל.
4 – גיא – רקיע זכות – היכל תפארת דמלכות – גיא – מדור גהינם ד -קליפת טיט.
5 – נשיה – רקיע אהבה – היכל גבורה דמלכות – נשיה – מדור גהינם ג – קליפת שאול.
6 – ציה – רקיע רצון – היכל חסד דמלכות – ציה – מדור גהינם ב – קליפת צלמות.
7 – תבל – קוד הקודשים – היכל בינה דמלכות – תבל – מדור גהינם א -קליפת תהום רבה.
שבעת מימדים אלו הם מקומות רוחנים שעומדים מעל מקומות גשמיים בעולמינו זה בסוד זה כנגד זה ויש לזכור זאת כי ידוע שבכל ארץ בעולם יש שם אנשים וכנגד האנשים האלו יש בריות רוחניות, אם יש נברא גשמי למטה יש נברא רוחני ששיך לו למעלה והנה בעולם יש שבעה מימדים ובתוך ארץ ישראל יש גם שבעה מימדים כי ידוע שארץ ישראל משולה ללב ואומות העולם משולים לגוף ומה שיש בלב יש בגוף ויש לזכור זאת בכל הלימוד והדברים עמוקים,

מימד ארץ כנגד קליפת בור:
לפני חטא אדם הראשון היה האדם במימד הקודש תחת 7 היכלות הקדושה במימד הנקרא – תבל – ששם שלטו עולמות הקודש על עולמות הטומאה שהשתעבדו לקדושה ועקב החטא התהפכו היוצרות ועלתה הטומאה ששלטה על הקדושה והנה עקב החטא ירדו נצוצי הקדושה שהיו אצל אדם להיכלות התחתונים למטה וכשחטא האדם הראשון בעון הברית שהוציא זרעו לבטלה בעץ הדעת "טו"ר – נפל האדם הראשון למימד החשוך ביותר הנקרא ארץ שעולה כנגד – קליפת הבור – כי עד שם הגיע חטאו וידוע שאיפה שאדם חוטא עליו לרדת לשם לתיקון,

זהו העולם התחתון ביותר החשוך ביותר ושם פחד האדם הראשון מאוד כי האור שהיה לו הסתלק עקב חטאו ואז נשאר הוא לבדו מפוחד וכאוב ונכנסה בו יראה גדולה, הניח הבורא יתברך את להב החרב המתהפכת למנוע מהאדם את הכניסה למימד החיים כי היה עדין מקולקל עקב חטאו, שנכנסה השבת אחרי החטא שהיה ביום השישי – הרהר האדם הראשון בתשובה ואז זכה לרחמי השם שהעלה אותו ברחמיו למימד הנקרא אדמה והוא עולה כנגד קליפת -שחת.

מימד אדמה כנגד קליפת שחת:
ושם במימד האדמה הגיע האדם הראשון כשיצא ממימד ארץ כאשר מימד האדמה – עדין חשוך אך הוא יותר ממותק בדיניו ממימד הארץ החשוך והנה מתאר ספר הזוהר שבמימד זה ישנם ישויות חוצני"ם מצד הסטרא אחרא שיצאו עקב פגם הברית של אדם הראשון שמזרעו נולדו מלאכי חבלה אחרי שהוציא זרע לבטלה ובמקום שתבוא נשמה מצד הקודש באה מערכת הטומאה ובנתה כלי טמא על נצוצי הקדושה שיצאו לבטלה שנפלו למימדים אלו שידוע שלפני החטא היו עולמות הטומאה מתחת להיכלות הקודש וכתוצאה מהחטא נפלו נצוצות הקדושה שהיו באדם הראשון למקומות תחתונים אלו לשבעה מדורי הגהינם ואז את מה שאדם הראשון הפיל עליו עכשיו לרדת לשם לתיקון ולהעלות חזרה את כל אשר פגם,

במימד אדמה אומר הזוהר הקדוש ישנם צורות או בריות – חוצנים רוחניים – שיצאו ונולדו מהאדם הראשון שהיה משמש ברוחין מצד הנקבות שאלו הנקבות הבאות לנבראים בלילה ומוציאין מהם זרע לבטלה בסוד -קרי – ומשם בעולם מימד זה נוצרו שדין ורוחין, שליצורים אלו אין שמחה והם תמיד בעצבות והם הנקראים מזיקים והם יונקים מקדושת האדם הנמצא תחת פגם הברית .

מספר הזוהר שבמימד הזה מימד האדמה שם נולדו קין והבל ושחטא קין אחרי הריגת הבל נאמר בתורה – "אין גרשת אותי היום מעל פני האדמה – ועכשיו הדברים ברורים לכל שואל והמבין יבין דבר מתוך דבר.

במימד הזה אדם הראשון עשה תשובה ושם נולד שת לאחר שתיקן אדם את חטאו כאשר ידוע ש-שת נולד בטהרה והוא מסמל את הקו האמצעי כאשר הבל קו ימין וקין קו שמאל ומיד אחרי לידת שת עלה אדם הראשון למימד העליון הנקרא -תבל שמסמל את הארץ העליונה ששם יש את השראת הקדושה והנה תשובתו שעשה גרמה לו לפסוח על ארבע עולמות הטומאה שעלה ממימד האדמה ישר למימד תבל וזהו קצור הדרך שיכול להגיע לנברא המתקן כאשר ידוע שאנו בני האדם מתקנים עדין את חטא אדם הראשון עד גמר התיקון לגאולה השלמה בה" והנה הדברים גדולים ונפלאים.

מימד ארקא כנגד קליפת אופל:
במימד זה יש את אור השמש ששם יש קצת גילוי לאור הבורא הנקראים גחלי האלקות – ובמקום זה אומר הזוהר הקדוש שאפשר לקצור ולנטוע ברוחניות ובגשמיות, הנברא עובד את הבורא מתוך הסתר כי עדין לא גמר הנברא להכין כלי שלם בעבודה והנה במימד זה עדין אין קודש המסומל בזוהר ששם אין את שבעת המינים והנה אומר הזוהר שבמימד הזה ישנם חוצנים ישויות אם שני ראשים שהם הפכפכים מאוד והם נדבקים לבני האדם הפוגמים בברית הקודש וההולכים נגד חוקי הבריאה נגד הבורא ותשימו לב שיש היום אנשים הפכפכים בדעותהם ולכן על פי מודעות הנבראים כל נברא מונח במימד קדוש או טמא והכל לפי תיקונו וחטאו ויש ללמוד כי הסודות גדולים,

מצד מימד זה יצאו לעולם כל תולדותיו של קין בן אדם וחוה ויצאו ממנו בריות בעלי שני ראשים כאשר עלינו להבין שבחיצוניות נולדו לו ילדים רגילים אבל עץ הדעת טוב ורע היה מהול בתוכם שהם סוד שני הראשים שהוא סוד הבלבולים שיש לנבראים ואלו הם בריות רוחניות המעוברות בנבראים שחטאו והיום ידוע על הרבה מקרים של תינוקות שיצאו עם שני ראשים או תאומים סיאמים ויש ללמוד דבר מתוך דבר תתבוננו לעומק כי לכל דבר גשמי יש שורש רוחני וזה סוד גדול בבריאה והנה יש לתקן אלו הבלבולים והפרודים שנוצרו עקב חטאים.

מימד גאי כנגד קליפת טיט:
אומר הזוהר שבמימד זה נמצאים כל הנבראים שחטאו בכבודו של המלך ושם ישנם אנשי דור המבול ששחתו את זרעם לבטלה יסוד המים -מבול – ובמימד זה יש עשירות גדולה וזהו מקום הזהב והאבנים הטובות אבל במקום הזה אין עולם הבא ואין רוחניות ואין קודש וזה מתאים לכל בני האדם שנראים בעולם הזה כעשירים אבל יש להם רק את עולם החומר ואין להם המשכיות בסוד העולם הבא ותתבוננו כאשר מימד זה מחובר למימד הנשיה שסודו מקום השכחה ושם יש בריות חוצנים רוחניים המתלבשים בבני האדם העשירים שהם ריקנים מאמת והם עוברים ממימד השכחה – נשיה למימד גאי – שזהו מקום העצבות מקום החושך הרוחני שיש להם והם נקראים רשעים שחושבים רק על האגואיזם שלהם והם תחת הרצון לקבל לעצמם ללא אפשרות של תיקון והשם ירחם וכל אלו בריות רוחניות שנעשו עקב חטאי האדם,

הנברא בגשמיות נראה שהוא פוסע בעולם הגשמי אבל המציאות האמיתית שלנו היא איפה שאנחנו מחשבים ומה מצבינו הרוחני, כל אדם על פי חטאיו יש לו שיכות למימדים אלו כי שוב אני חוזר ואומר שלכל תולדה גשמית יש שורש רוחני הנברא אין לו עינים לראות איפה הוא מונח במימדים כי המימדים האלו סתומים מעיניו אך מי שלומד תורה רואה ויודע ומזהה את מקומו בעל מנת שיוכל להשתמש במימד זה כאמצעי לתיקון חטאיו והנה זהו המימד שבו יש בריות שחטאו בזרע לבטלה שפיכות דמים גילוי אריות והם נקראים משוגעים כאשר סוד המילה הוא בא משורש: ש-ג-ע ראשי תיבות שפיכות דמים – גילוי אריות – עבודה זרה נא להתבונן.

מימד נשיה כנגד קליפת שאול:
במדור זה ישנם בריות חוצנים המתעברים בנבראים ששכחו את מקור החיים ששכחו את תורת הבורא ומצוותיו, הזוהר מתאר אותם כחוצנים שהם בריות נמוכות – קטנות – ננסים – שאין להם חוטם שידוע שהחוטם – אף הנברא -מסמל את חוש הריח העולה כנגד ספירת הדעת והנה חוטם קטוע מסמל חוסר דעת והנה יש להם במקום חוטם ב" נקבים כמו שתי חורים בלבד והנה ידוע שהחוצן היום מתואר ללא חוטם אם עינים גדולות ואם שני חורים במקום אף ולכן העינים הגדולות מסמלות את התאוה הגדולה שהנברא רוצה רק לעצמו שזה נקרא עינים גדולות וכנגדם שני חורים במקום אף כאשר מי שנמצא תחת הרצון לקבל רק לעצמו הוא מנותק מאור הבורא כי רוצה הוא להשתמש באור הבורא רק לאנכיות שלו ואלו הם הרשעים שבעולם הזה,

רשע ראשי תיבות: רצון של עצמו וכל מי שבוחר לחיות תחת מימד האגואיזם נמצא במימד הזה במודעות שלו ולכן היום ישנם הרבה אנשים הרואים חוצנים ללא חוטם עם עינים גדולות וכו.. והסיבה שהם רואים מראות אלו היא בגלל שיש להם שיכות למימד הזה בגלל חטאים שלהם וידוע שאדם נמצא איפה שהוא מחשב ושבע דרגות טומאה שבשבעה מימדים אלו הם הולכים לפי עוצמת החטא כלומר ככל שהחטא גדול יותר המימד שהם נופלים בו עמוק וחשוך יותר,

והנה השם נשיה מלשון שכחה ושם בריות אלו עוברים ממימד טמא למימד טמא והם שוכחים את דרכם ולשם כך הם מסמנים בעולם הגשמי כל מיני סימנים כדי שלא ישכחו את דרכם והנה צולמו לאחרונה הרבה מקומות – בכל רחבי העולם שדות חרוכים אם סמנים מיוחדים ויש להבין עכשיו למה? כי בריות אלו יכולים להשפיע על עולם החומר כי הרוחני מעובר בגשמי ויש ללמוד.

נשיה מלשון שכחה והנה יוסף הצדיק שנולדו לו אפרים ומנשה אמר על מנשה בנו  – כי נשני אלקים את כל עמלי וקרא לו מנשה על שם מימד זה, כי ידוע שיוסף ירד לבור במצרים שהוא המימד החשוך ביותר ומשם תיקן את היסוד של האדם הראשון, שיוסף נקרא צדיק על שם תיקון הברית שעשה והנה עכשיו נוכל להבין למה זרקו האחים את יוסף למימד הבור וכו… עולם הנשיה עפ עניות דעתי הדלה הוא גם מקומם של הסובלים ממות קליני כאשר הם נמצאים בתיקון גדול וכנגדם ישנם אנשים שיש להם את מחלת השכחה והם לא זוכרים את מציאותם או שוכחים לפעמים,

מימד ציה כנגד קליפת צלמות:
זהו מקום מאוד יבש ששם ישנם חוצנים וכנגדם בריות יפות מאוד כמו באירופה – שבדיה וכו ששם יש אנשים מאוד יפים למראה ושם יש הרבה יובש רוחני ובמימד זה רוצים הבריות הרוחניות כנגד הגשמיות לשתות ממקורות מים רבים וכל רצונם הוא לינוק ממערכת הקדושה שבארץ ישראל מים חיים והנה הבריות שמה לא נהנים משתית המים שיש להם כי הם מרים להם ולכן הם זקוקים לינוק מהיהודי שבקודש ולכן מחטיאים הם את בני האדם בכח יופים,

מימד תבל כנגד קליפת תהום רבה:
מקום ארץ ישראל מקום הקודש מקום הארץ העליונה ולשם הגיע האדם הראשון שזהו מקום בית המקדש ושם יש בריות מצד הקודש ואלו הם מלאכי הבורא מצד מימדי הקודש לסוגיהם וזהו מקום הרחמים, בינה דמלכות ששם כל הדינים חוזרים לשורשם, במימד זה יש בבני אדם הנקראים צדיקים חסידים קדושים ואלו הם אוהבי הבורא שעברו כברת דרך ארוכה ותקנו את כל נצוצות הקדושה שנפלו לטומאה ולכן יש שכר לפעולתם,

סיכום:
למדנו שלכל מקום גשמי יש שורש רוחני ומימד שכנגדו ולכל בריה מצד היהודי ישנו שורש רוחני קדוש ומצד נבראי אומות העולם יש שורש רוחני מצד הארצות כפי שלמדנו הטוב כנגד הרע שידוע שעם ישראל הוא הלב לעומת אומות העולם שהם הגוף והכל אחד, כאשר לכל אחד יש תפקיד ולכל אחד נתנה משימה ויש את הלב ולעומתו הגוף וכולנו בניו של אדם הראשון ומכיון שלכל אדם יש שיכות לאדם הראשון עליו לתקן את בחינתו בהתאם לתיקונו ולכן ישנם נצוצות מצד הלב – ישראל וישנם נצוצות מצד הגוף -אומות העולם,

לאחר חטא אדם נפלו הנצוצות לעולמות השבירה והתיקון כאשר תחילה ירדו שורשי הנשמות שהם נשמות כלליות כמו נח-אברהם וכו… ולאחר שהמשיכו לחטוא ולא תקנו גדלו הפרטים עד שהיום ישנם ניצוצות שלכל אחד יש את תיקונו לברור ניצוצותיו,

כל נברא יהודי עליו לרדת למקום החסרון שאלו הם שבעה מימדי הטומאה ולעלות את חלקו ואת תיקונו כל אחד כפי שנגזר עליו מההשגחה העליונה, כל אחד שבא לעולם הזה בגלגול מתחיל מאיפה שסיים ולכן מי שהתאמץ מאוד יוכל לסיים את תיקונו ובלי מודעות אין מצב שנצליח לכן עלה בדעתי לכתוב דברים אלו אולי נתעורר ונקבל התבוננות אישית ונתפקח אמן והנה היום אנשים רואים חוצנים ועבמים ולמדנו עכשיו שהעולם הזה בנוי מטוב ורע זה כנגד זה וכל מה שהנברא רואה בעולם הזה מסמל נקודה פנימית אצל המתבונן והכונה אם אני רואה חוצנים או עבמים עלי להבין שבתוכי אני נמצא במימד טמא ועלי לעשות תיקון כפי שעשה האדם הראשון,

מה שהיה הוא שיהיה והנה ישנם נבראים שהם צדיקים והם זוכים לגילוי מלאכים מצד הקודש הנקראים מגידים – כגון אליהו הנביא – משה רבינו אברהם אבינו ועוד זה כנגד זה וכפי שרואים בקודש כך רואים בטומאה כאשר מתי שזרק משה את המטה הוא נהפך לנחש והנה פרעה צחק ומיד קרא לחרטומיו שגם המטה שלהם נהפך לנחש ולכן כנגד פעולה בקודש תמיד יש את הפעולה ההפוכה כדי להביא איזון לבריאה ויש משיח שקר כנגד משיח אמת,

הצדיקים רואים מלאכי עליון והחוטאים רואים מלאכי תחתון – קדוש כנגד טמא היכן שהאדם מחשב שם הוא נמצא, כולי תקוה שנזכה להיות תמיד בשמחה תחת היכלות האהבה והקודש אמן,  גדעון צו-אקה

  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומניםתגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>