יחוד לרפואה

בראשית-121למצוא כל חפץ ולרפא כל נגע: רמ״ד ואלי זצק״ל

הידים שבעשיה מעלים את המלכות אל היצירה עד הקודש העליון, (ג״ פעמים יד עולה מ״ב),

לומר: יהוה בם סיני בקודש (בם עולה מ״ב),

אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה – אבגיתץ

קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא – קרע שטן

נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם – נגד יכש

ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם – בטר צתג

חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך – חקב טנע

יחיד גאה עמך פנה זוכרי קדושתך – יגל פזק

שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות- שקוצית

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד,

אם חש באוזנו יאמר: אוזני, אוזני, אוזני. ג״ פעמים

אם חש בראשו יאמר: ראשי ראשי ראשי ג״ פעמים. וכו..

(כונת ג״ ידים)

יד ימין יד הגדולה: יהו״ה אלהינו יהו״ה,

יד שמאל יד החזקה: כוז״ו במוכס״ז כוז״ו,

יד אמצעית יד הרמה: יהו״ה  (יוד הא ואו הא),

לומר פסוק: ״יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומך גורלי״

לומר פסוק: ״ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו,

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך״.

שרש מובהק לעליה של שם מב בתורה יש במסעי בני ישראל ביציאת מצרים – בתורה מנויים מ״ב מסעות בהם עלו ישראל ממצרים עד ארץ ישראל, כל תנועת העליה ממצרים לישראל במסעות אלו קשורה בשם מ״ב. כאשר מ״ב המסעות הללו עוברים על כל אדם ואדם, ובכלל עם ישראל אלו הם מסעות נצחיים של יציאת מצרים – של עליה ויציאה מגבולות ומיצרים, בכל פעם באופן יותר נעלה – שתסתיים רק בביאת המשיח. בהקשר זה גם מבואר כי תהליך העליה נעשה על ידי גילוי שלש ידים של הקב"ה המוזכרות בתורה ביחס לתהליכי יציאת מצרים – "היד הגדולה" (יד ימין, כח החסד המכונה "גדולה"), "היד החזקה" (יד שמאל, כח הגבורה החזק והתקיף) ו"היד הרמה" (היד האמצעית, כח התפארת העולה מעלה מעלה – ה'יד' הרמוזה בגוף האדם בראש, וד"ל). שלש פעמים יד – כנגד שלש הידים – עולה בגימטריא מ״ב.

  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומניםתגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>