חודש תשרי \ מאמר

תשריאני יודע ששופר מלשון המקום שלי להשתפר אבל זו עדין תשובה חצונית ולכן יש להתבונן: 

א = תקיעת השופר באה לעורר את תפיסת הבורא בחיי. 
ב = כמה מקום בחיי מוקדשים לאהבת הבורא בתוכי – כמה נקודת הבורא רדומה בפנימיותי – דורמיטא? 
ג = אדם רציני הוא אדם בעל רצון חזק לאמת – בבחינת רצ – אני – כמה דגש אני נותן לתיקון הצר? 
ד = השופר בא להזכיר לי את מידת הדין בעולם הבאה מצורת קבלה אנוכית כשרשע ר"ת רצון של עצמו. 
ה = מידת הדין היא קבלה ומידת הרמים היא השפעה. 
ו = מידת הדין נקראת שם אל-הי-מ ומידת הרחמים נקראת בסוד י-הו-ה. 
ז = יש לבוא אם רצנות גדולים לשם שמים כי לקבל אור גדול צריך רצון גדול עם כלי גדול וראוי והנה השטן מקום האנוכיות בא לומר לבורא תראה איזה רצון גדול יש פלוני אלמוני שרצון זה הוא לאנוכיותו. 

לכן יש להיות אמיתי מאוד בתפילה לבורא ביום הדין כי אם לא נאמר אמת או נגזים בדעתינו מיד תבוא מידת הנחש בתוכנו לפני הבורא ותראה לנו את מצבנו האמיתי דרך מידת הדין להראות לנו באמת היכן אנו מונחים לטוב או לרע לכן להיות אמיתי ולעשות הכנה של הלב באמת ביחס לאמת. יש לא להיות משוחד לכח ההרגש בתוכי המראה לי כמה אני מושלם אלה יש לקחת את מקום ההרגש שלי ביחס לשכל האמיתי תורת משה. וזהו סוד ההכרה הנכונה הבנויה משכל של אמת כשכח ההרגש תמיד ביחס לאמת כשאסור לי לבטוח באינוטאיציה שלי ולנחש חס ושלום. 

פנימיות השופר: 
הראו לנו חז"ל את סימני התורה בפנימיות בעל מנת שנעורר את כונת הלב לשם שמים ולכן הנה סוד שופר: כל הצרופים בבחינת המילוי באים לעורר אותנו עד כמה אנו זכים בעלי השפעה או עבים בעלי רצון עצמי ולכל צרוף יש משמעות הבאה לסייע לי ליתבונן עד כמה אני רחוק או קרוב ממטרת חיי: 

ש – גמאטריה 300 העולה כנגד שם אל-הי-ם במילוי יוד הנה כך: 
אל ף (111) למד(74) הי (15) יוד (20) ממ (80) = יחד גמאטריה אות ש" העולה 300. 

פו – גמאטריה 86 סוד שם פ"ו בבחינת שם אל-הי-ם פשוט = אל-הי-מ – 86. 

ר – גמאטריה 200 סוד רבוע של השם אל-הי-ם המראה על מידת האחוריים דין של השם כמו הצרוף שאומרים ברסלב על נחמ"ן בבחינת נ נח נחמ נחמן – והנה שם הרבוע של השם אל-ה-ים: 
א (1) אל (31) אלה (36) אלהי (46) אל-הי-מ (86) – יחד אנו מקבלים את הגמאטריה 200 אות ר". 

סכום
כלי השופר הוא הנבחר להיות מאת הבורא כלי המתקת הדינים בבריאה: 
כלי השופר בא לתת לי מודעות היכן אני בצורת קבלה עצמית? ואך עלי להמתיק את הדין בעזרת כלי השופר והנה יש סוד גדול למתבונן מהלב כאשר בכל פסוק בתורה ובכל מילה ובכל אות יש גם את החסרון וגם את הפתרון והכל הוא בסוד שורשי המילים והצרופים ויש ללמוד ולהבין את מהות פנימיות הלב. 
מעינין זה באה רפואת המואפתיה – שבכל חסרון יש גם את התרופה למילוי בסוד נחש הנחשת שבנה משה רבנו במדבר לצורך התיקון – שכל מי שיסתכל על נחש הנחשת שבנה משה יקבל רפואה ונשאלת השאלה מה עינין זה בא ללמד אותי וכאן הכונה שכל מי שיסתכל על הנחש בתוכו בפנימיותו מקום האנוכיות שלו ימצא רפואה אם יתקן את מעשיו ויצא מהאגוהיזם המביא דין בתיקון צורת רצון הלב לשם שמים והנה עוד דוגמאות: 

הבורא אומר למשה ע"ה במעמד הסנה: 
מה זה בידך – תשובת משה היתה מטה. 
והנה בחצוניות הדבר אנו קוראים דבר די לא מובן כאשר הבורא לא יודע מה יש ביד משה? 
והנה הסוד: 
מה גמאטריה אדם וכאן רומז הבורא למשה ע"ה ואומר לו מה זה בידך והכונה מ"ה להיות אדם זה רק בידך בכח העשייה של בכח המטה בכח ההטיה שלך לתקן את האנוכיות בכונת הלב לשם שמים והנה בתוך השאלה יש גם את התשובה – מה זה בידך? מטה – מקום ההטיה שלי בכח הבחירה למלא את חסרוני באור צריכה לבוא משם הקדוש מה" המראה לי את המהות הפנימית שלי ולכן כח ההטיה שלי בסוד מטה לבחירה נכונה צריך לבוא מתוך יתבוננות האדם במעשיו ובנטיותיו – האם בצורת קבלה עצמית אנוכית או האם לשם שמים. קראו את פסוקי התורה ויתבוננו כמה מדהים סוד עצום זה. 

אברהם ע"ה אומר לבורא יתברך: 
במה אדע כי אירשנה? הירושה באה מתוך יתבוננות פנימית במהות שלי בסוד במ"ה אדע – אם אני יזכה להגיע למדרגת אדם מ"ה אוכל לרשת את הארץ סוד הרצון לקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח לבוראי. 
השופר הוא הכלי הניבחר הבא לומר לי בני תתבונן במספר דברים שאתה שומע קול שופר: 
מה מטרתי ומה יעודי? האם אני חפץ לקשר אם בוראי? 
כמה נקודת הבורא בחייך רדומה? 
כמה עבודה זרה יש לך בלב? כמה הבורא הוא זר לחיים שלך? 

קול שופר המבלבל את השטן: קול שופר מסמל את ביאת המשיח מקום כללות השגת הדעת בעולם להכנת הכלים בשלמות, תקיעת השופר היא המלכת הבורא בחיי בפנימיותי, יש לי ב" ימים להמלכת המלך בתוכי: ממעלה למטה מהבורא לנברא וממטה למעלה מהנברא לבורא. יום א – הבורא חי וקיים והוא השלם המשפיע ואין עוד מלבדו והנה ביום הראשון יש התעוררות מהנברא לבורא. עלי לעורר את מקום הכתר שבתוכי א ראש השנה וכך 10 ימים עד כיפור מקום המלכות. היום הראשון כנגד מקום האמונה שיש חסדים מכוסים זה מקום לאה האמא מקום ההסתרה עינה רכות והנה זהו יום של יתבטלות הנברא אל מול הבורא כאשר הנברא עליו לעורר כח להשתפרות באמונה מעל הדעת. יום ב – כנגד החכמה מקום התעוררות הלב שאומרת שכל הרצונות שלי באים מהבורא באמונה שלמה והנה עלי להבין שעלי ללמוד לקבל את הרצון בכלי לשם שמים בכח ביטול קבלה עצמית אנוכיות. 

ראשית חכמה יראת השם הכל בא מהבורא אך נתןלי הבורא מקום לתיקון צורת הקבלה שלי כי היעד שנקבל הטבה ולא נבטל את הרצון אלה עלנו לבטל את צורת הקבלה העצמית והנה יש לנו מקום לתיקון הבריאה בכח סור מרע ועשה טוב. יש לשים לב שהשופר הוא לא ישר אלה הוא פתלתל העולה בסוד הנאמר עם עקש תתפתל להכנעת היצר הרע האגוהיזם שבפנימיותי – עלי לשאול את עצמי כמה אני ישר עם בוראי – והיכן אני מתפתל עם בוראי ונותן לו תרוצים לאנוכיות של עצמי בבחינת שערי תרוצים לא ננעלו והנה הקול הפנימי שעולה מהבל הלב עולה מעלה בפיתולים הבאים להזכיר לנו שעלינו לא להיות צודקים בדעת אלה עלינו להיות חכמים בבחינת אמונה מעל הדעת — אל תהיה צודק אלה תהיה חכם. 

השופר הוא הכלי שבא מראש הבהמה להזכיר לי שעלי להיות אדם ולא בהמה בצורות רצונותי שזה סוד איל אחר שיסתבך בקרניו בתוך השיח במעשה העקדה ואם אני בראשי במוחין שיש לי הולך אחרי התאוה אני בעצם מסתבך עם השקר ונופל שולל אחרי האנוכיות מקום האלהים האחרים בעולם התודעה הגשמית. 

פר הוא מקום ההתגברות שבאדם כאשר פר גמאטריה 280 שידוע שיש 280 מידות דין בתורה 
ש" הוא מקום חבור ג" קוי הבריאה כאשר הבורא נתן בבריאה ב" הפכים ימין כנגד שמאל טוב כנגד רע זכר ומשפיע כנגד מקבל ונקבה והנה נתן לנו המלך יתברך מקום של בחירה ותיקון בעל מנת שנלמד לחבר את ב" ההפכים בנושא אחד לגילוי הקו האמצעי והנה זה סוד עם ה סגולה כאשר סגול הוא הניקוד שבא ללמד אותנו שיש ב" נקודות זו מול זו כנגד ב" ההפכים בבריאה וכך אם נפעל בסור מרע ועשה טוב בכונת הלב לשם שמים נוכל לחבר הפרוד וליחד ב" הקוים לנושא אחד בכח אור חוזר הנידחה לאור חוזר המלביש בגילוי הקו האמצעי העולה בסוד אחד והנה עבודת הנברא מלמטה למעלה נותנת את הנקודה האמצעית שנמאת תחת ב" נקודות ההפכים בבריאה שזה סוד כח הניקוד שבסגול שזה סוד עם סגולה – אין עוד מלבדו. וכנגד ג" קוים יש ג" תקיעות בסוד תקיעה תרועה שברים. 

תקיעת השופר כוללת ג" בחינות: 
אש מים ו רוח כנגד חסד גבורה ותפארת בתוכי: 
עלי לעורר את ג בחינות הקולות שבתוכי ביחס לאחד ולחברם יחד למידת האמת בכח הביטול של הרע מתוכי. יש לבטל את צורת הרצון לקבל לעצמי, יש ללמוד לא לבטל את הרצון אלה לבטל את צורת הקבלה העצמית וככה לא יהיה מקום לקטרוג. יש ללמוד לקבל את האושר וההטבה רק כאמצעי בעל מנת להשפיע נחת רוח לבוראי.  בסליחות ובראש השנה וביום כפור עלינו לא להתרשם מיכולת החזן לתקוע או כמה התקיעה היתה מושלמת וכו… עלינו להבין את מהות כח השופר כתודעה בתוכינו פנימה – חברים החצוניות היא רק אמצעי לעורר את הנקודה הפנימית ולכן בבקשה על כולנו מוטלת המשימה לא לחפש חצוניות מלשון המילה חצי אלה לכון את הלב למידת הפנים מקום הרחמים – בהצלחה. 

בברכה גדעון – שנה טובה וחתימה טובה שניזכה לעורר את הלב לשם שמים אכי"ר.

  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומניםתגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>