חג סוכות ב: 9 דקות

https://www.youtube.com/watch?v=bt7ozAfeGzE